pl

PROFIL PRACOWNIKA

Brak zdjęcia Mgr inż. Urszula Duda-Wiertel
Asystent
pokój 201c (budynek Houston)
tel.: /12/ 628 23 26
email:
ududa@pk.edu.pl