pl

GSP - GALILEO SIGNAL PRIORITY


GSP

27/28-01-2012 | Spotkanie inauguracyjne projektu (GSP Project Kick-Off Meeting) | Praga

W styczniu 2012 roku odbyło się spotkanie inauguracyjne projektu.

 

16/17-05-2012 | Pierwsze spotkanie robocze (1st Project Meeting) | Gyor

1nd Project Meeting (PM1)

 

10/12-10-2012 | Drugie spotkanie robocze (2nd Project Meeting) & Pierwszy przegląd projektu (1st Project Review) | Halle

2nd Project Meeting (PM2) & 1st Project Review (PR1)

 

20/22/17-03-2013 | Trzecie spotkanie robocze projektu (3rd Project Meeting) i Konferencja naukowa | Gyor

3rd Project Meeting (PM3)

 

16/17-04-2013 | Czwarte spotkanie robocze projektu (4th Project Meeting) i Drugi przegląd projektu (Mid-Term Review | Kraków

   4th Project Meeting (PM4) & Mid-Term Project Review (MTPR)

 

12/13-09-2013 | Piąte spotkanie robocze projektu (5th Project Meeting) | Praga

   5th Project Meeting (PM5)

 

7/8-10-2013 | Szóste spotkanie robocze projektu (6th Project Meeting) i konferencja ITS w środkowych Niemczech | Halle

   6th Project Meeting (PM6) & ITS solutions for Middle Germany

 

20/21-02-2014 | Konferencja podsumowująca projekt i Końcowy przegląd projektu | Kraków

Zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt, która odbędzie się 20 lutego 2014 r. na Politechnice Krakowskiej. Konferencja jest bezpłatna. Niezbędne jest przesłanie zgłoszenia.

Program konferencji

Zgłoszenie

 

Partnerzy w projekcie GSP

 PWP SIU
TMX
PK