pl

KONTAKT

          Politechnika Krakowska (PK)

          Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)

          Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej (L-2)

          Zakład Systemów Komunikacyjnych (L-24)

 

          ul. Warszawska 24

          31-155 Kraków

          Budynek 10-34 „Houston”

 

          tel.: /12/ 628 23 25

          fax.: /12/ 628 25 35

          e-mail: l-2@transys.wil.pk.edu.pl


Wyświetl większą mapę