pl

PROFIL PRACOWNIKA

Brak zdjęcia
Mgr Marek Piskorz
Samodzielny asystent informatyczny
pokój 203 (budynek Houston)
tel.: /12/ 628 23 25
email:
marek@transys.wil.pk.edu.pl