pl

PROFIL PRACOWNIKA

Brak zdjęcia Mgr inż. Marian Kurowski
St. specjalista
pokój 203 (budynek Houston)
tel.: /12/ 628 23 25
email:
marian@transys.wil.pk.edu.pl