pl

PROFIL PRACOWNIKA

  Mgr inż. Marta Niemiec
Wykładowca
pokój 203 (budynek Houston)
tel.: /12/ 628 23 25
email:
marta@transys.wil.pk.edu.pl