pl

PRACE DYPLOMOWE


TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH DLA KIERUNKU TRANSPORT W ROKU AKADEMICKIM 2016/17


TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH DLA KIERUNKU BUDOWNICTWO W ROKU AKADEMICKIM 2016/17

 


INFORMACJE OGÓLNE

Zapraszamy wszystkie studentki i wszystkich studentów kierunków Budownictwo, Transport i Godpodatka przestrzenna do realizowania prac dyplomowych w naszym Zakładzie. Wszystkie tematy prowadzone są przez świetnych promotorów.

Warunkiem realizowania pracy dyplomowej inżynierskiej na studiach stacjonarnych stopnia pierwszego w naszym Zakładzie jest wybór profilu dyplomowania Projektowanie systemów komunikacyjnych na kierunku Budownictwo, Planowanie rozwoju systemów transportowych na kierunku Transport lub bloku dypplomowania na kierunku Gospodarka przestrzenna.

Istnieje możliwość realizowania pracy dyplomowej w Zakładzie Systemów Komunikacyjnych jeśli wybrany został profil dyplomowania w innej jednostce, jednak wtedy zakres egzaminu dyplomowego określany jest przez tę jednostkę.

Oferujemy bardzo ciekawe tematy badawcze w takich obszarach jak modelowane podróży, komunikacja miejska, zarządzanie mobilnością, makro i mikrosymulacja ruchu, analizy ekonomiczne i funkcjonalne inwestycji transportowych.

Część tematów związana jest z realizowanymi przez nasz Zakład projektami, w tym współfinansowanymi przez Unię Europejską. Przy pisaniu plac dyplomowych wykorzystywane są najnowsze wersje programów komputerowych, w szczególności VISUM, VISSIM, AutoCAD, Statgraphics oraz Mathematica.

Tematy prac są udostępniane na bieżąco. Osoby zainteresowane prosimy o bezpośredni kontakt z promotorem wybranej pracy dyplomowej. Jeśli macie Państwo własny pomysł na temat pracy dyplomowej również prosimy o kontakt z wybranym promotorem.

Istnieje możliwość pisania prac dyplomowych w języku angielskim.

 

ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH W ZAKŁADZIE SYSTEMÓW KOMUNIKACYJNYCH

Prace dyplomowe realizowane w Zakładzie Systemów Komunikacyjnych powinny być przygotowane zgodnie z poniższymi zasadami:

1. Niniejsze zasady dotyczą prac dyplomowych (inżynierskich i magisterskich) realizowanych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Instytucie Inżynierii Drogowej i Kolejowej przez promotorów będących pracownikami Zakładu Systemów Komunikacyjnych.

2. Prace dyplomowe (inżynierskie, magisterskie) należy przygotować według formatki dostępnej na stronie internetowej Zakładu Systemów Komunikacyjnych (www.zsk.pk.edu.pl) w zakładce Dla studentów --> Prace dyplomowe

3. Plik pdf z tekstem pracy oraz pliki z wynikami pomiarów, analiz etc. należy przekazać promotorowi najpóźniej w dniu złożenia pracy.

4. Plik pdf z tekstem pracy należy nazwać według następującego szablonu:

     RokObronyPracy_Nazwisko1_Imię1_Nazwisko2_Imię2_Cały_tytuł_pracy.pdf

     np. 2014_Kowalski_Marek_Nowak_Jan_Analiza_funkcjonowania_linii_129_w_Krakowie.pdf

5. Pliki z wynikami pomiarów, analiz etc. należy zapisać w jednym folderze lub pliku archiwum (*.zip, lub *.rar) według następującego szablonu:

     RokObronyPracy_Nazwisko1_Imię1_Nazwisko2_Imię2_Cały_tytuł_pracy (folder plików)

     RokObronyPracy_Nazwisko1_Imię1_Nazwisko2_Imię2_Cały_tytuł_pracy.zip (archiwum *.zip)

     RokObronyPracy_Nazwisko1_Imię1_Nazwisko2_Imię2_Cały_tytuł_pracy.rar (archiwum *.rar)

 

DO POBRANIA

Formatka pracy dyplomowej

Zasady przygotowania prac dyplomowych w ZSK