pl

PRACOWNICY ZAKŁADU

Poniżej przedstawiamy Państwu pracowników Katedry Systemów Komunikacyjnych

Po wybraniu nazwiska uzyskają Państwo szczegółowe informacje na temat pracownika

 

Andrzej Szarata  dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK
Kierownik Katedry Systemów Transportowych
Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej
pokój 231f (budynek Houston)
tel.: /12/ 628 30 84, email: aszarata@pk.edu.pl


 Andrzej Rudnicki Prof. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki
Emerytowany profesor zwyczajny
pokój 201d (budynek Houston)
tel.: /12/ 628 30 84, email: ar@transys.wil.pk.edu.pl
    
 Brak zdjęcia  mgr inż. Krystian Banet
Asystent
pokój 201b (budynek Houston)

tel.: /12/ 628 25 33, email: kbanet@pk.edu.pl

  
Marek Bauer dr inż. Marek Bauer
Adiunkt
Prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej
pokój 201d (budynek Houston)
tel.: /12/ 628 30 84, email: mbauer@pk.edu.pl
    
 Brak zdjęcia  mgr inż. Arkadiusz Drabicki
Asystent
pokój 201a (budynek Houston)
tel.: /12/ 628 21 78, email: adrabicki@pk.edu.pl
    
 Brak zdjęcia  mgr inż. Urszula Duda-Wiertel
Asystent
pokój 201c (budynek Houston)
tel.: /12/ 628 23 26, email: ududa@pk.edu.pl
    
 Brak zdjęcia dr inż. Mariusz Dudek
Adiunkt
Zastępca Dyrektora Instytutu Inżynierii Drogowej, Kolejowej i Transportu (L2) ds. dydaktycznych
pokój 24b (budynek WIL)
tel.: /12/ 628 25 31, email: madudek@pk.edu.pl
     
Brak zdjęcia dr inż. Wiesław Dźwigoń
Adiunkt
pokój 201b (budynek Houston)
tel.: /12/ 628 25 33, email: wdzwigon@pk.edu.pl
   
Aleksandra Faron dr inż. Aleksandra Faron
Asystent
pokój 201c (budynek Houston)
tel.: /12/ 628 23 26, email: afaron@pk.edu.pl
   
Łukasz Franek mgr inż. Łukasz Franek
Asystent

tel.: /12/ 628 25 33, email: lfranek@pk.edu.pl
    
rafal_kucharski.jpg dr inż. Rafał Kucharski
Adiunkt
pokój 201a (budynek Houston)
tel.: /12/ 628 21 78, email: rkucharski@pk.edu.pl
www.researchgate.net/profile/Rafal_Kucharski
    
tomaszkulpa.JPG dr inż. Tomasz Kulpa
Adiunkt
pokój 201a (budynek Houston)
tel.: /12/ 628 21 78
email:
tkulpa@pk.edu.pl
     
 brakzdjecia.jpg mgr inż. Marian Kurowski
St. specjalista
pokój 203 (budynek Houston)
tel.: /12/ 628 23 25
email:
marian@transys.wil.pk.edu.pl
    
 Brak zdjęcia  mgr inż. Justyna Mielczarek
Referent techniczny
pokój 201a (budynek Houston)
tel.: /12/ 628 21 78, email: justyna.mielczarek@pk.edu.pl
    
 Vitalii Naumov  dr hab. inż. Vitalii Naumov, prof. PK
Profesor Politechniki Krakowskiej
pokój 201d (budynek Houston)
tel.: /12/ 628 30 84, email: vnaumov@pk.edu.pl
     
Brak zdjęcia mgr inż. Marta Niemiec
Emerytowany wykładowca
pokój 203 (budynek Houston)
tel.: /12/ 628 23 25
email:
marta@transys.wil.pk.edu.pl
     
Katarzyna Nosal dr inż. Katarzyna Nosal Hoy
Adiunkt
pokój 201c (budynek Houston)
tel.: /12/ 628 23 26, email: knosal@pk.edu.pl
     
 brakzdjecia.jpg mgr Marek Piskorz
Samodzielny asystent informatyczny
pokój 203 (budynek Houston)
tel.: /12/ 628 23 25
email:
marek@transys.wil.pk.edu.pl
    
Katarzyna Solecka
dr inż. Katarzyna Solecka
Adiunkt
pokój 201c (budynek Houston)
tel.: /12/ 628 23 26
email:
ksolecka@pk.edu.pl