pl

PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Pracownicy Katedry Systemów Komunikacyjnych prowadzą liczne zajęcia dydaktyczne z zakresu planowania układów komunikacyjnych, komunikacji miejskiej, projektowania dróg samochodowych oraz statystyki matematyczne.

Poniżej przedstawiamy listę przedmiotów prowadzonych lub współprowadzonych przez pracowników Katedry Systemów Komunikacyjnych.

Przedmioty w językach obcych

Przedmioty w języku polskim

Przedmioty obowiązkowe

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Przedmioty wybieralne

Studia stacjonarne

Przedmioty profilujące dyplomowanie

Studia stacjonarne