pl

SP PLANOWANIE UKŁADÓW TRANSPORTOWYCH

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Studiach podyplomowym "Planowanie układów transportowych". Ogólne informacje na temat studiów zawarte są w prezentacji.

Szczegółowe informacje na temat Studiów podyplomowych "Planowanie układów transportowych" zawarte są tutaj.

Zgłoszenia uczestnictwa należy nadsyłać w obu formach:
   - papierowej na adres:
          Politechnika Krakowska
          Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej
          Studia podyplomowe Planowanie układów transportowych
          ul. Warszawska 24
          31-155 Kraków
   - elektronicznej (skan w pliku *.pdf) na adres:
          studia_put@hq.wil.pk.edu.pl

Karta zgłoszenia znajduje się tutaj.

Dodatkowych informacji udziela dr inż. Mariusz Dudek.

W chwili obecnej nabór na studia podyplomowe nie jest prowadzony.