pl

POWER TRACIT

TRACIT_logo_power.jpg
logo_tracit.jpg

25-05-2011 | Happening rowerowy | Kraków

W ramach projektu Power TraCit Katedra Systemów Komunikacyjnych organizuje 25 maja 2011 roku happening rowerowy. Program happeningu znajduje się tutaj.

 

17-05-2011 | Warsztaty projektu TraCit | Kraków

Drugie z cyklu, organizowane przez Politechnikę Krakowską, warsztaty projektu TraCit miało na celu zwiększenie świadomości o konieczności ograniczania emisji CO2 z transportu oraz dzielenie się wiedzą i najlepszymi praktykami w zakresie rozwiązań temu sprzyjających. Warsztaty pokazują dotychczas uzyskane rezultaty projektu TraCit, doświadczenia innych projektów programu POWER oraz szersze uwarunkowania dla redukcji CO2 . W ramach sesji seminaryjnych przedstawione zostaną wybrane kwestie metodyczne standaryzacji i innowacyjności. Warsztaty adresowane są do decydentów i zarządców transportu, planistów układów transportowych, pracowników służb samorządowych oraz pracowników i studentów uczelni technicznych. Program warsztatów znajduje się tutaj.

Prezentacje, które zostały przedstawione w ramach warsztatów projektu TRACIT zostały zamieszczone poniżej (w porządku alfabetycznym według nazwisk autorów). Proszę wybrać nazwisko prelegenta aby uzyskać dostęp do prezentacji

Andy Dobson

Marek Drożdż

Mari Jüssi

Katarzyna Nosal

Alex Prior

 

Partnerzy w projekcie TraCit

 University of Portsmouth Viimsi Vald
Stockholm Environment Institute
Politechnika Krakowska